Zubehör

Wasserhahn:
[embedyt]https://youtu.be/EUshpq7fIME[/embedyt]

Spülen:
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=sUuP8yhxkkU[/embedyt]
Blanco

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=-5J3j7ZL844[/embedyt]
[embedyt]https://youtu.be/Cw5uabgTSt8[/embedyt]
[embedyt]https://youtu.be/BkJFckdHsUE[/embedyt]
[embedyt]https://youtu.be/72aP96QWcFA[/embedyt]
Blanco Silgranit

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KERCwcMxvG0[/embedyt]
Villeroy & Boch

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=EPwTK_TSkic[/embedyt]
Ritter Allesschneider

[embedyt]https://youtu.be/dAHF8qv5Vnw[/embedyt]
BLANCO Müll